martes, 30 de octubre de 2012

RESULTATS DE LA NOSTRA ENQUESTA

Desde Vila-real en bici pensem que cal fer les coses series i riguroses. En este sentit, creiem que abans de fer quansevol actuació en favor d´una mobilitat diferent a la nostra ciutat, cal obtindre info real i estadistica.  No de suposicions o impressions personals. Estos estudis,  fins on sabem no s´han fet a Vila-real . Es per aixó que hem plantejat una enquesta. Llimitada i amb defectes, pero millor que no res.

Esta es la millor opció per obtindre resposta a moltes preguntes.

-    Quantes bicis circulen per Vila-real ?
-    Per que no te exit el Bicivila´t ??
-    Quina es la distancia mitja fins el lloc de estudi o treball ?
-    Com es meneja la gent a Vila-real ?
-    i moltes mes amb relació amb la mobilitat

Anem pam a pam. La mostra es de 102 persones que de forma escrita o per la web, han participat. Alguns ens han buscat a la web, altres han contestat en paper en diverses activitats nostres. Aci teniu el formulari, i si visiteu la nostra web a la part de dalt hi ha un dibuixet que es un link

La primera info es que la majoria (67 %) , viu en radi de 6 o menys km respecte al seu lloc de treball o estudi. Distancia accesible en bici, i que ens diu que es menejem en un entorn on moltes coses les tenim a prop a nivell d´espai. Es per aixó que les accions i politiques de mobilitat en bici tindrien sentit i possibilitats d´exit.Si continuem analitzan com es meneja la gent, en els seus desplaçaments mes rutinaris (treball / lloc d´estudi) trobem que el cotxe guanya de carrer. Normal en una ciutat saturada pels cotxes. No ens resulta molt real quasi el 15 % de gent que es meneja en bici, encara que cal tindre en conter que molta gent que ha contestat, es ciclista de tots els dies. Tambe resaltar que el primer "mitjà de transport sostenible" a la nostra ciutat es la gent que va a peu (un 23 %) al seu destí rutinari. Aquesta dada tambe indica que cal atendre i facilitar la vida a la gent que opta per anar a peu. Una tasca on cal avançar amb moltes mesures, pero que considerem prioritaries ampliar les zones peatonals i millorar l´ample de moltes voreres que son de pena a Vila-real.
Altra magnitut a valorar es la disponibilitat de bicis, i ens trobem que a Vila-real quasi un 90 % de les persones contesten que  tenen una bici o acces facil a una. També hi ha que dir que d´eixes bicicletes el 47 % son mountain bikes i el 13 % de carretera. Bicis que no son adequades per anar per ciutat, i que no son agradables ni practiques per al dia a dia a la ciutat. En estes dades tambe es podria dir que resultaria secundari un sistema de prestec de bicis com el Bicivila´t. No cal facilitar bicis, perque la gent en tenen.
Una dada molt positiva es la dada de gent que gasta la bici per diferents opcions. De fet, no mes un 9 % diu que no la gasta per a res. Dir que pot ser les dades estiguen distorsionades perque  molta gent que ens contesta son ciclistes. En el que no hi ha dubte es la principal rao: quasi el 57 % las gasta com element esportiu o ludic. I d´eixe grup, un 71 % la gasta exclusivament per eixes raons, i no per el transport. Aixó indica que hi ha una important massa de població que seria potencialment favorable a canviar el cotxe per la bici. També indica la important cultura i sentiment ciclista que hi ha a la nostra ciutat, encara que la gent siga reticent a gastar-la com mitjà de transport.

Hara tractem de respondre la principal pregunta. Gastes la bici per altres coses, tens bici i fins i tot el teu desplaçament es curt....pero per que no fas com mitjà de transport ?

La resposta es clara, i el 45 % indica en les seues respostes la mancança de vials segurs a Vila-real el que denota que el tema de ciclocarrers i/o carrils bici es prioritari en les actuacions a Vila-real.
També resulta interesant que la segona reposta mes nombrosa siga "altres". Pot ser tindriem que haver plantejat "mai m´ho he plantejat canviar el cotxe per la bici". Per ultim, altra linea secundaria en la que treballar es facilitar aparcaments i ensenyar a la gent que fer per minimitzar els robatoris.Altra pregunta que tractem de contestar es per que el servei de prestec Bicivila´t no acava de funcionar. Primer cal considerar que la gent es reticent a gastar la bici a Vila-real perque troba que els vials actuals no donen seguretat. La gent coneix el servei ( el 85 %) en lo que es secundari fer un esforç de donar-lo a coneixer. Quan preguntes per que no gastes Bicivila´t la resposta majoritaria es que la gent vol anar en la seua bici (58 %). Recordem que el problema no es que la gent tinga bici en casa ( el 90 % tenen acces a una). Es per aixó que es normal que si la gent optimiza el tema del robatori, vullga anar en una bici que coneix, te mes prestacions i es troba en l´estat que volen. També resulta interesant el 29 % que no gasta Bicivila´t perque considera que no el te a prop. Aixó ens duria a replantejar l´ubicació de les bases, o ampliar el nombre de bases.

Finalment de tota la gent consultada, el 85 % coneixia que era Vila-real en bici, i que es una associació que promou la mobilitat en bici a la nostra ciutat.

Ahi estan les dades i les conclusions. Es podrien traure mes (sexe , edat dels ciclistes, etc...) pero no volem aborrir. Insistim que es pot millorar este estudi, pero que este es el  camí per idear les politiques pro mobilitat sostenible a Vila-real, amb serietat i rigor.

Agraïr a tota la gent que ha contestat, i dir que este no es un projecte mort, sino que està viu, i que el millor que podries fer es contestar (si no ho has fet) la nostra enquesta. Aixi, podriem ampliar la mostra i determinar si els resultats es mantenen. Gracies.

No hay comentarios:

Publicar un comentario