domingo, 6 de febrero de 2011

SOM MIL A FACEBOOKArribem al mes de Febrer, i hem aplegat a 1000 amics a Facebook. Una vegada mes gràcies a tots. Es una forma de recolçar la nostra iniciativa. Un altra seria per eixemple una arreplegada de firmes, pero pensem que Facebook es una manera recolçar, i a la vegada interactuar amb nosaltres.

Recordem que a Facebook també tenim un grup denominat vila-real en bici on es comuniquem i comentem la gent interessada en la iniciativa.

Esta sifra ens fica les piles perque s´ha lograt en poc mes de tres mesos. També em de dir a la gent que aquesta cantitat no s´ha fet a quansevol forma. Hem intentat molt llimitar els nostres amics entre gent vinculada de una o un altra manera amb Vila-real , la nostra ciutat. Hi han pocs en eixos mil, que no vixquen en Vila-real, treballen en Vila-real, o haguen nascut a Vila-real. Aço es una senyal important per als nostres pol.lítics.
Esperem que prenguen nota hara que venen eleccions i no mes fan que promocionar-se per mitjos de la xarxa.
Una vegada mes (no ens cansarem de dir-ho) gràcies, i si pots recomana'ns a tots els teus coneguts interessats.

1 comentario: