lunes, 21 de febrero de 2011

QUE FAREMPerque la bici siga una opciò facil, segura i comoda a Vila-real tenim dos linees d´actuació.

La primera és una labor pedagogica i sensibilizadora per a la ciudadania en general, difonent els avantatges objectius d'usar la bici, front altres mitjos. També volem desmuntar els prejudicis i pors que molta gent tenen per a usar la bici per Vila-real. Volem cultivar el respecte entre venicles, ciclistes i peatons.

Per a aquesta tasca contem amb la nostra web, i activitat en Facebook, amb l'ànim de difondre la cultura de la bicicleta, bones practiques, notícies, i propostes. 

Pensem convocar un dia de la bici , amb un recorregut ludic per Vila-real i els seus voltants, amb un caràcter festiu i per a tot el món. 

Organitzar, preferiblement en la plaça Major, jornades informatives i de prova de bicicletes.

Tallers, xarrades i jornades per a estimular als ciutadans, a usar la bici en comptes del cotxe. Per això hem fet la Bici Escola


La segona linea pasa per demanar a les administracions publiques en general, i en especial al Ajuntament de Vila-real, 

La modificacio del PGOU municipal per tal de tindre previsió de construir carrils bici a tots els projectes urbanistics nous.

La creació de una xarxa de carrils bici i ciclocarrers, per fer mes segur menejar-se en bici. Nosaltres hem fet una proposta, pero quansevol projecte ha de contar amb la participació de les asociacions de veins.

Mes cantitat de llocs de aparcament per a les bicis, i de major seguretat. En especial volem parkings de maxima seguretat per a llocs de llarg estacionament com centres educatius, estacions de transport, i centres laborals.

Una normativa local mes especifica per als ciclistes, on no tinguem el paper de obstacle per a la circulació.

aci podes llegir tot el que proposem

No hay comentarios:

Publicar un comentario