domingo, 2 de marzo de 2014

CIUTAT ESPORTIVA DE VILA-REAL. NO PODREM ANAR EN BICI


Poc a poc es van coneixent mes detalls del projecte estrella del actual govern de Vila-real. La ciutat del esport.

Vila-real en bici veu com una volta mes es cometeixen els mateixos errors del passat. Crear instalacions en les quals no es fa previsió de insfraestructures per a permetre l´acces i parking segur als ciclistes. El resultat ja el coneixem amb una saturació del espai per colocar mes i mes cotxes. Embussos, contaminació...o fins i tot policies locals per dirigir tant de cotxe (eixemple Ciudad Villarreal cf) . Es fan les coses de tal manera que la gent veu que l´opcio mes segura i comoda es el cotxe, convertint en una odisea intentar-ho en bici i fins i tot a peu. Estem creant veritables illes en una ciutat molt xicoteta.

Pensem que els casos son clars i evidents

Ciudad deportiva Villarreal cf, on fins i tot es van habilitar com parking els terrenys de la futura escola de idiomes

Hospital la Plana, on el parking s´ha ampliat tres voltes.

Fins i tot el projecte estrella comercial i logistic de la ciutat Espai Vila-real, sols deixa el cotxe com opció de mobilitat

Creiem que la bici mereix ser una opcio de mobilitat a eixos punts que generen tants desplaçaments. Maxim quan es troben tant a prop de la ciutat i el cost de fer-ho es baix respecte al total del projecte. Despres quan tot esta fet, es mes dificil i mes car fer insfraestructures per la bici.  A mes cal recordar que hi ha una llei de mobilitat que obliga a crear un pla de mobilitat per estes instalacions, per a no ser esclaus del cotxe.

Article 5. Desplaçaments a peu i amb bicicleta

1. El desplaçament a peu i, si és el cas, amb bicicleta constituïx
l’element essencial del patró de mobilitat dels pobles i les ciutats del
sud d’Europa, en general, i de la Comunitat Valenciana, en particular.
Pel seu elevat nivell d’eficiència i respecte als valors ambientals i ener-
gètics, i la seua contribució a la convivència i a la salut, es conforma
com un pilar essencial del nivell de qualitat de vida en relació amb
altres territoris.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana pro-
mouran els desplaçaments a peu i amb bicicleta tant en l’exercici de
les seues competències en matèria de mobilitat, com en relació amb les
que tinguen en matèria de planificació urbanística, ubicació de servicis
públics, urbanització i construcció d’infraestructures. Els corresponen
igualment totes aquelles accions formatives, comunicatives i divulgati-
ves encaminades al fet que es puga optar pels desplaçaments no moto-
ritzats en aquells casos en què siga possible.

Lluny de traure coneiximent dels eixemples del passat, caem en els mateixos errors amb la nova ciutat esportiva oblidant l´opcio de la bici.

Sembla que sols per Vila-real en bici es important dissenyar espais a la ciutat on no tinguem que ser esclaus del cotxe per anar a ells, quan es troben molt a prop de la ciutat. Ens trobem en la paradoxa de crearem  un lloc de esport, on anirem contaminant i sense fer exercici.

Ja varem intentar canviar el projecte de Espai Vila-real sense tindre cap resposta del senyor Alcalde. Canvien els governs pero continua una planificació de mobilitat igual desde fa 30 anys.

Per favor a cada nou espai public i privat a Vila-real, ficar els mitjos per poder anar en bicicleta.

Gracies

No hay comentarios:

Publicar un comentario